us�ugi informatyczne
outsourcing IT - obs�uga informatyczna firm
rozwi�zania autorskie

System obsługi produkcji

Dedykowane systemy obsługi produkcji (oferty, zamówienia, produkcja, magazyn, transport, raporty) - dopasowane do specyfiki zakładu. Możliwość utworzenia powiązań z już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie rozwiązaniami.

:: :: ::

Organizacja

Pomocnicze narzędzia ewidencyjno-rozliczeniowe. Przydatne w organizacjach typu stowarzyszenia, kluby. Możliwość ewidencjonowania wpłat i generowania zestawień.

:: :: ::


BlackHole  Bezpieczne Repozytorium Ważnych Zasobów

System zabezpieczający dane serwera (pliki, bazy danych itp.) przed ich utratą w wyniku działania wirusów niszczących oraz szyfrujących pliki.

Dane do repozytorium (serwera Black Hole) przesłane są tylko z maszyn posiadających certyfikaty generowane w trakcie wdrożenia. Dane przenoszone są w obszar podwyższonego bezpieczeństwa, skąd można je odzyskać tylko mając fizyczny dostęp do urządzenia. Dane w obszarze podwyższonego bezpieczeństwa są nieosiągalne z sieci komputerowej i podlegają retencji na podstawie zdefiniowanych przy wdrożeniu reguł.

Proces wdrożenia polega na stworzeniu nowego segmentu sieci, instalacji serwera i uruchomieniu dwóch procesów zabezpieczenia danych z serwera Windows lub Linux.

Tabela Kursów SGB

WalutaKupnoSprzedażŚredni NBP
EUR4.08184.46734.2666
GBP4.77915.23325.0007
USD3.83804.20133.9983

______________________________________

Tabela nr: 73/D/2024

z dnia 2024-04-12, godz. 15:50